جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 675
دوشنبه،1 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20133 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش
شماره300/905 19/1/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1392 بند 1 مصوبه مورخ 4/10/1391 خود را درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش به شرح زیر اصلاح نمود:
«معبر شمالی پیشنهادی شهر حدفاصل جاده روستای مشکله تا روستای غربی کیاکلایه الحاقی و کمربندی شرقی شهر به علت تهدید اراضی زراعی و عدم ضرورت حذف گردد.»
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20133
تاریخ تصویب :
1392/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :