جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 675
دوشنبه،1 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20133
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داورزن

شماره300/975 20/1/1393

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داورزن

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1392، طرح جامع ـ تفصیلی شهر داورزن را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 26/12/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

1ـ مقرر گردید در بخش شرقی شهر صرفاً در حد وضع موجود در محدوده شهر باقی بماند و مابقی اراضی الحاقی به محدوده در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج گردیده و حدفاصل این بخش تا شهر بر لبه معبر متصل‌کننده منطبق شود در بخش شمال شرقی (مسکن مهر) صرفاً در حد مسکن مهر اجراء شده مورد پذیرش بوده و حدفاصل صرفاً در حد معبر اتصال‌دهنده در محدوده باقی بماند. در بخش شمالی شهر اراضی الحاقی به طرح مصوب قبلی از محدوده شهر خارج و خط محدوده در این بخش بر خط محدوده طرح هادی مصوب منطبق شود. در بخش غربی شهر با توجه به خروج کاربری‌های سایت اداری و عمومی صرفاً جهت تأمین کاربری‌های عمومی و اداری که در بخش اسـاس طرح به عنوان مغایرت اساسی خواهد بود مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در قسمت جنوبی خط محدوده به خط محدوده حریم 150 متری راه منطبق گردیده و اراضی پیشنهادی فضای سبز جنوب شهر (غیر از گورستان موجود در حد وضع موجود) از محدوده شهر خارج گردد.

2ـ افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال 1407 افزایش می‌یابد.

کلیه اراضی زراعی و باغی داخل شهر در صورت امکان از محدوده شهر خارج و در صورت عدم امکان خروج به عنوان اساس طرح در بخش مغایرت اساسی منظور گردد و هرگونه تغییر و تفکیک تابع ماده 14 قانون زمین شهری و ماده 9 کاربری اراضی زراعی و باغات" href="/tags/11447/قانون-حفظ-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغات/" class="link">قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات می‌باشد.

4ـ بستر و حرایم کمی و کیفی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در نقشه کاربری پیشنهادی اعمال و کاربری‌های واقع در حرایم برابر ضوابط مربوطه، اصلاح گردند.

5 ـ براساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هایی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و... را تهیه و ارائه گردد.

6 ـ نقشه پهنه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و محل کشتارگاه با توجه به ضوابط و معیارهای استانداردهای صنایع و سایر قوانین مرتبط در پهنه‌های مجاز و یا خارج از حریم پیشنهاد گردد.

7ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1406) معادل 4035 نفر در محدوده‌ای به وسعت 160 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 25 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 784 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر داورزن بیش از پیش فراهم گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20133
تاریخ تصویب :
1392/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
موضوع :