جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 676 چهارشنبه،3 اردیبهشت 1393

سال هفتاد شماره 20135
بخشنامه شماره 100/5027/9000ـ 31/1/1393

شماره100/5052/9000 31/1/1393
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/5027/9000ـ 31/1/1393 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/5027/9000 31/1/1393
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1393، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20135
تاریخ تصویب :
1393/1/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادسراها و دادگاههای سراسر كشور
موضوع :