جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 678 سه‌شنبه،16 اردیبهشت 1393

سال هفتاد شماره 20146
ثبت علامت تجاری بنیاد تعاون زندانیان

شماره19294/2/845 1/2/1393
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با عنایت به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه (رئیس مجمع بنیاد تعاون) مبنی بر ثبت نام و برند تجاری حامی موضوع روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392 خواهشمند است نسبت به ثبت علامت تجاری حامی در روزنامه رسمی دستورات لازم صادر فرمائید.
رئیس هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان ـ اکبر غمخوارنوع :
قانون
شماره انتشار :
20146
تاریخ تصویب :
1393/2/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :