جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

چهارشنبه،31 اردیبهشت 1393

سال هفتاد شماره 20158
تصویب‌نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت

شماره19584/ت50529هـ 27/2/1393
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000/000/000/000/48) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت به شرح زیر هزینه شود:


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20158
تاریخ تصویب :
1393/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت تعاون
موضوع :