جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 679
پنج‌شنبه،18 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20148 تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا
شماره12782/ت49952هـ 10/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 24/1/1393 به پیشنهاد شماره 44961/92 مورخ 27/11/1392 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با توجه به لزوم اهتمام جدی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا، اقدامات مندرج در جدول پیوست (1) را که تأییدشده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، طی زمان‌بندی تعیین ‌شده محقق نمایند.
2ـ استانداردهای تولید خودرو تا سال 1402 به شرح جدول پیوست (2) که تأییدشده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین و جایگزین بندهای (6) و (7) و تبصره‌های ذیل آنها در برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 212326/ت46320هـ مورخ 16/12/1390) می‌شود.
3ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات لازم را برای تحقق اقدامات موضوع جدول پیوست (1) در بودجه سنواتی پیش‌بینی نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20148
تاریخ تصویب :
1393/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نفت
وزارت نیرو
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
موضوع :