جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 682
چهارشنبه،7 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20163 تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393
شماره21463/ت50503هـ 30/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 24/2/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) مـاده (38) قانون برنامه پنجـساله پنجـم توسـعه جمهوری اسـلامی ایـران ـ مصوب1389ـ تصویب کرد:
1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی
1ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه‌دار (165.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-PhD (260.000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان (330.000) ریال
4ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (370.000) ریال
5 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار (140.000) ریال
6 ـ کارشناس پروانه‌دار (125.000) ریال
تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره2ـ کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی
1ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی (9.000) ریال
2ـ تا پایان خرداد 1393، ضرایب کای جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی بخش خصوصی مطابق ضرایب کای تعرفه‌های مصوب سال 1392 ملاک عمل ارائه‌دهندگان خدمات درمانی قرار می‌گیرد و رشد ضرایب مذکور، موکول به بازنگری کتاب ارزش نسبی می‌گردد.
ج ـ به سر جمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1393، بیست درصد به تعرفه‌های مصوب سال 1392 اضافه خواهد شد.
د ـ رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست درصد، رادیولوژی بیست و پنج درصد، اسکن ایزوتوپ پانزده درصد، رادیوتراپی پانزده درصد، سی‌تی‌اسکن پانزده درصد و MRI ده درصد می‌باشد.
تبصره ـ تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان بیست و پنج درصد افزایش نسبت به Conventional تعیین می‌شود.
2ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20163
تاریخ تصویب :
1393/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون
موضوع :