جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.شماره ویژه نامه: 682
چهارشنبه،7 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20163 تصویب‌نامه در خصوص مهلت مقرر در ماده (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ
شماره21454/ت50461هـ 30/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص مهلت مقرر در ماده (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 21/2/1393 به پیشنهاد شماره 1078/56 مورخ 19/1/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ مهلت مقـرر در ماده (64) قانون محاسبـات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ در مورد هفتاد درصد اعتبار از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (160) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ که برای تجهیز گمرک‌ها و ساختمانهای گمرک و خانه‌های سازمانی، قابل اختصاص، تعهد و پرداخت است و ماهیت اعتبار عمرانی دارد، پایان تیرماه سال بعد می‌باشد.
2ـ مهلت مقرر در ماده (64) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد سی درصد باقیمانده اعتبار موضوع بند (1) که قابل اختصاص، تعهد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری است، پایان فروردین سال بعد می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20163
تاریخ تصویب :
1393/2/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :