جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 682
چهارشنبه،7 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20163 لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 154053/ت46998ک مورخ 6/8/1391
شماره21800/ت50527هـ 30/2/1393
لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 154053/ت46998ک مورخ 6/8/1391
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه28/2/1393 به پیشنهاد شماره 145424 مورخ 13/12/ 1392 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب کرد:
بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 154053/ت46998ک مورخ 6/8/1391 لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20163
تاریخ تصویب :
1393/2/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :