جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 683
یکشنبه،11 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20166 تصویب‌نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی
شماره24525/ت49921هـ 5/3/1393
تصویب‌نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه 4/3/1393 به پیشنهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 2/9/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نیرو
موضوع :