جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 683
یکشنبه،11 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20166 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح ساماندهی کوی رمضان اهواز
شماره300/9186 28/2/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در مورد طرح ساماندهی کوی رمضان اهواز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 8/2/1393 موضوع طرح ساماندهی کوی رمضان اهواز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
گزارش کمیته فنی شورای عالی در خصوص ساماندهی کوی رمضان اهواز قرائت گردید و با توجه به وضعیت خاص محدوده و ارائه گزارشات مشاورین شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به احاله مجدد موضوع به کمیته فنی با حضور مشاورین و استفاده از تجربیات توانمندسازی با حضور نمایندگان شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/2/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :