جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 683
یکشنبه،11 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20166 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستم‌کلا
شماره300/9164 28/2/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستم‌کلا
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 8/2/1393 موضوع انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستم‌کلا را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مقرر گردید وزارت کشور ضمن بررسی موضوع مذکور گزارشی در این زمینه تهیه نموده به کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه و نظرات کمیته فنی در این زمینه در شورای عالی مورد قرائت قرار گیرد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/2/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :