جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 683
یکشنبه،11 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20166 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)
شماره300/9161 28/2/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 8/2/1393 در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران را مورد بررسی قرار داد مقرر نمود:
موضوع ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران با دعوت از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و با قید فوریت در کمیته فنی شورای عالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به جلسه آتی شورا گزارش شود.
در جلسه مورخ 22/2/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری گزارش کمیته فنی شورای عالی پیرو مصوبه 8/2/1393 قرائت گردید. اعضاء شورای عالی ضمن تأکید بر نظرات کمیته فنی بررسی حقوقی و فنی موضوع با نگاه رعایت حقوق شهروندان، اختیارات و حدود قانونی شهرداری تهران و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران را درخواست نمودند و مقرر شد دبیرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش حقوقی و فنی برای جلسه بعد اقدام نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/2/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای اسلامی شهر تهران
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :