جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 684
شنبه،17 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20169 قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل بحران کشور" href="/tags/13436/سازمان مدیریت بحران کشور/" class="link">سازمان مدیریت بحران کشور
شماره14203/422 4/3/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 147778/49441 مورخ 12/9/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل بحران کشور" href="/tags/13436/سازمان مدیریت بحران کشور/" class="link">سازمان مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/2/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره26860 12/3/1393
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14203/422 مـورخ 4/3/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل بحران کشور" href="/tags/13436/سازمان مدیریت بحران کشور/" class="link">سازمان مدیریت بحران کشور
ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل بحران کشور" href="/tags/13436/سازمان مدیریت بحران کشور/" class="link">سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 تا پایان سال 1393 تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 31/2/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20169
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1393/2/17
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :