جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 684
شنبه،17 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20169 قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
شماره14203/422 4/3/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 147778/49441 مورخ 12/9/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/2/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره26860 12/3/1393
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14203/422 مـورخ 4/3/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 تا پایان سال 1393 تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 31/2/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20169
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1393/2/17
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :