جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 684
شنبه،17 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20169 تصویب‌نامه درخصوص الحاق اراضی جزر و مدی مجاور خور لشکری در شمال بزرگراه بوشهر ـ برازجان، جزیره صدرا و سایر مناطق دریایی مجاور تا مرز جزیره نگین و عباسک به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
شماره 82095/ت 46166ک 8/4/1392
تصویب‌نامه درخصوص الحاق اراضی جزر و مدی مجاور خور لشکری در شمال بزرگراه بوشهر ـ برازجان، جزیره صدرا و سایر مناطق دریایی مجاور تا مرز جزیره نگین و عباسک به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
نهاد ریاست جمهوری
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 14/10/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
اراضی جزر و مدی مجاور خور لشکری در شمال بزرگراه بوشهر ـ برازجان، جزیره صدرا و سایر مناطق دریایی مجاور تا مرز جزیره نگین و عباسک به مساحت تقریبی دوهزار و هفتصد (2700) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر موضوع بند «ب» تصویب‌نامه شماره 76715/ت19225ک مورخ 9/12/1376 الحاق می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریـخ 1/4/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20169
تاریخ تصویب :
1392/4/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :