جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 684 شنبه،17 خرداد 1393

سال هفتاد شماره 20169
مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی

شماره18567 4/3/1393
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به استناد تبصره (4) جزء «ج» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خواهشمند است مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردد.

مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 27/11/1392 تشکیل و طی آن، آقایان سیدمحمدسعید نوری نائینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق انتخاب و جایگزین آقایان محمود دودانگه، علی موحدنژاد و شهرام یارمند شدند و آقای سیدمحمدقاسم حسینی نیز مجدداً برای یک دوره دیگر، به عنوان عضو هیأت عامل ابقاء گردید.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی ـ محمدباقر نوبختنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20169
تاریخ تصویب :
1392/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :