جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 680
دوشنبه،22 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20151 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی
شماره15780/ت50488هـ 16/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران درجلسه 14/2/1393 به پیشنهاد شماره 5982 مورخ 31/1/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور ـ مصوب 1358ـ تصویب کرد:
آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی تعیین می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :