جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 680
دوشنبه،22 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20151 تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزیدر سال 1393
شماره16647/ت50333هـ 20/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393
وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 14/2/1393 به پیشنهاد شماره 35305/020 مورخ 12/12/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 از محل جزء (2) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می‌شود:به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :