جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 680 دوشنبه،22 اردیبهشت 1393

سال هفتاد شماره 20151
اصلاح ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

شماره17134/ت45628هـ 20/2/1393
اصلاح ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 3/8/1389 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/8/1381 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:
ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده4ـ سازمان‌های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه‌گذاری تجمیع و کلیه فعالیت‌های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه‌های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.
تبصره ـ شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می‌شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌گردند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :