جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 680
دوشنبه،22 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20151 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید
شماره300/5868 13/2/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 8/2/1393 موضوع باغات شهر کرج و کاخ مروارید را با توجه به مصوبه 23/10/1392 مبنی بر اعزام گروهی از اعضای شورای عالی به منطقه و حکم مورخ 31/1/1392 به شماره 3/194/9073 دادگستری کل استان البرز مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1ـ در خصوص مجموعه کاخ مروارید با توجه به تبصره یک ماده واحده و تبصره 2 سازمان میراث فرهنگی کشور" href="/tags/65637/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-کشور/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مورخ 26/11/1364 و بندهای ماده3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و قانون منع فروش و واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی برای امر مسکن، تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ 21/6/1391 و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 10/7/1391 ملغی‌الاثر شده و مراتب در آتی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
2ـ با توجه به انطباق حریم مجموعه کاخ مروارید بر محدوده ملکی طبق ضوابط طرح تفصیلی و به جهت حفظ یکپارچگی مجموعه، صیانت و حفاظت از کل اراضی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ شامل ساختمان‌ها، استخر، دریاچه مصنوعی، میدان سوارکاری، جنگل مصنوعی، زمین تنیس، زمین گلف، فرودگاه و باغ مشجر شرقی و کلیسا (نقشه پیوست) توسط سازمان میراث فرهنگی الزامی است.
3ـ در خصوص باغات تثبیت شده‌ی کرج، با توجه به هجمه تخریب و تغییر کاربری‌های انجام پذیرفته و به جهت جلوگیری از تبدیل باغات؛ دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری بر باغات تثبیت شده و کلیه پلاک‌هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آرای کمیسیون ماده 12 باغ می‌باشند لازم‌الرعایه بوده و جایگزین ضوابط و مقررات طرح جامع راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی در پهنه باغات می‌گردد.
4ـ کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و مقررات کلیه عرصه‌های سبز و باز شهر کرج را در ضوابط و مقررات طرح جامع ساختاری و راهبردی و طرح تفصیلی با رویکرد حفظ حداکثری پهنه‌های مذکور مورد بازنگری قرار داده و نتیجه به شورا ارائه گردد.
5 ـ در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان بر حفظ باغات و جلوگیری از «تبدیل فضای سبز به آهن و سیمان» طی مکاتبه‌ای با معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تأکید بر ضرورت التزام عملی و تمکین به قوانین مرتبط با صیانت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی توسط نیروهای مسلح، موضوع تبدیل باغات کرج به معاونت یادشده منعکس گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :