×

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه-اجرایی-بند-(ب)-تبصره-(17)-قانون-بودجه-سال-1393-کل-کشور

وکیل


شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره190236/ت50324هـ 25/12/1392
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ماده1ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: مشمولان بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم‌له مجدداً زندانی شده‌اند و همچنین محکومیت‌های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند.
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آئین‌نامه پرداخت می‌شود.
ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجدشرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری می‌باشد.
ماده4ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
تبصره2ـ به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند.
تبصره3ـ خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص موردنظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئین‌نامه هزینه می‌شود.
ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام قمری (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه ) می‌باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأییدشده به «مهر دفتر هیأت دولت» است، خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.
ماده6 ـ حداکثـر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری ، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.
تبصره ـ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال است.
ماده7ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.
ماده8 ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود.
ماده9ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهدبود.
ماده10ـ توزیع تسهیلات موضوع این آئین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.
ماده11ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.
ماده12ـ بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
ماده13ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.
ماده14ـ معاونت برنامـه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آئین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19940

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.