×

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح-ضوابط-اجرایی-قانون-بودجه-سال-1392-کل-کشور مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره190457/ت50249هـ 26/12/1392
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392
کل کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد شماره 160516/20038 مورخ 23/10/1392 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (13) عبارت «پس از طی مراحل قانونی و اخذ» پس از واژه‌ی «صرفاً» اضافه می‌گردد و حرف «با» نیز قبل از واژه‌ی «مجوز» حذف می‌شود.
2ـ در بنـد (27) عبـارت «به معـاونت اعـلام و معاونت» جایگـزین عبارت «به کمیته تخصیص اعتبـار موضوع مـاده (30) قانون برنامـه و بودجـه اعلام و کمیته» می‌شود.
3ـ در بند (31) واژه «معاونت» جایگزین عبارت «کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع : قانون

شماره انتشار : 19940

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.