جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره190244/ت50323هـ 25/12/1392
وزارت آموزش و پرورش ـ ورزش و جوانان" href="/tags/18165/وزارت-ورزش-و-جوانان/" class="link">وزارت ورزش و جوانان
معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پروژه: فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در دست ساخت.
ب ـ خیرین: اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از منابع غیردولتی خود اقدام به تکمیل پروژه نموده و آن را حسب مورد به وزارت آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ورزش و جوانان" href="/tags/18165/وزارت-ورزش-و-جوانان/" class="link">وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) تحویل و اهدا می‌کنند.
ماده2ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها، ورزش و جوانان" href="/tags/18165/وزارت-ورزش-و-جوانان/" class="link">وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها مجازند پروژه‌‌های با پیشرفت فیزیکی حداکثر هفتاد درصد (70%) را براساس توافقنامه مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان‌ها یا مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها حسب مورد و خیرین مربوط (متناسب با نوع پروژه) و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل نمایند. در این توافقنامه باید برآورد مبلغ موردنیاز که به وسیله خیرین تأمین می‌شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود.
ماده3ـ نام‌گذاری پروژه‌های تکمیل شده توسط خیرین انجام می‌شود و تغییر آن بدون موافقت آنها امکان‌پذیر نیست.
ماده4ـ استانداری‌ها موظفند مقدمات قانونی حذف پروژه‌هایی را که از محل منابع استانی شروع و توسط خیرین تکمیل می‌شوند، از تعهدات موافقتنامه‌ای استان مهیا سازند.
ماده5 ـ ورزش و جوانان" href="/tags/18165/وزارت-ورزش-و-جوانان/" class="link">وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه‌هایی را که از منابع ملی اجرا می‌شوند، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20112
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :