جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 691
سه‌شنبه،10 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20190 اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری رشته‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر
شماره4232/93/دش 31/3/1393
اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری رشته‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر
(مصوب جلسه 739 مورخ 28/8/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری رشته‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر» که در جلسه 739 مورخ 28/8/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ 7/3/1392 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
ماده واحده ـ «به داوطلبان رشته‌های پزشکی آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر برای دورة زمانی پنج سال و در هر سال تعداد ده سهمیه پذیرش، اختصاص می‌یابد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده واحده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رسید».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20190
تاریخ تصویب :
1392/8/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :