×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوشین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوشین

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-در-خصوص-طرح-جامع-شهر-نوشین

وکیل

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 691
سه‌شنبه،10 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20190 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوشین
شماره300/15630 1/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نوشین
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/3/1393، طرح جامع شهر نوشین را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 13/6/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ پایه جمعیتی برمبنای سرشماری سال 1390 اصلاح و در کلیه گزارشات اعمال گردد و افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال 1405 افزایش یابد.
2ـ اراضی اضافه شده به محدوده طرح هادی مصوب در بخش‌های شمال شرقی، جنوب شرقی و غرب شهر حذف و از محدوده خارج گردد و در بخش غربی (حریم خط لوله گاز) صرفاً با کاربری موجود در محدوده شهر تثبیت شوند و در ضوابط رعایت ضوابط و مقررات حریم خط لوله گاز درج گردد. همچنین اراضی زراعی و باغی موجود (داخل محدوده طرح هادی مصوب قبلی) که با شکل کاربری عمومی و مسکونی پیشنهاد شده است صرفاً با کاربری عمومی مورد قبول خواهد بود و کاربری‌های مسکونی پیشنهادی در این بخش‌ها به صورت کاربری زراعی و باغی در محدوده تثبیت و به عنوان اساس طرح در بخش مغایرات اساسی منظور گردد.
3 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد و در قالب طرح جامع به جهت ساماندهی و تسهیل و ایمنی ترافیک در دو محور اصلی شهر (45متری اول و کمربندی دوم شهر) مشاور تمهیدات و پیشنهادات لازم را در رابطه با مقاطع ورودی و خروجی جهت عبور عابرین پیاده در شهر در محورهای مذکور ارائه نماید و لازم است مطالعات ترافیکی شهر به جهت اهمیت موضوع به عنوان یک طرح موضوعی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
4ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد و در نقشه کاربری‌های پیشنهادی کلیه معابر و کاربری‌های خارج از محدوده حذف گردند و در صورت لزوم حرایم و کمربند سبز و... در نقشه پهنه‌بندی حریم نمایش داده شوند.
5 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و مساحت حریم در گزارشات با تفریق محدوده شهر اصلاح و درج گردد و ضوابط و مقررات حریم با توجه به غالب بودن پهنه زراعی و باغات براساس ضوابط و قوانین مرتبط کشاورزی از جمله قانون حفظ اراضی زراعی و باغات تدوین گردد.
6 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
7ـ نقشه پهنه‌بندی تراکمی شهر تهیه و ارائه گردد و در بخش ضوابط هرگونه الزام به توافق با مالکین در واگذاری اراضی به شهردار خارج از قوانین موجود حذف و ضوابط و مقررات مجدداً بازنگری و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 8996 نفر در محدوده‌ای به وسعت 64/153 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 8/58 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 629 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نوشین بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20190

تاریخ تصویب : 1393/3/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.