جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 689
چهارشنبه،4 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20185 تصویب‌نامه درخصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه
شماره 32837/ت 50686هـ 27/3/1393
تصویب‌نامه درخصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 18/3/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه و استقرار سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:
1ـ ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه و سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
2ـ ورود اطلاعات محتوایی، توصیفی، چند رسانه‌ای، جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای به سامانه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
3ـ درج و به روزرسانی اطلاعات سامانه براساس دستورالعمل‌هایی که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
ب ـ راهبـری، هماهنگـی و پیشبـرد اهـداف این نظام به عهده شـورای آمـایش سرزمین می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20185
تاریخ تصویب :
1393/3/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :