جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 689 چهارشنبه،4 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20185
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران

شماره 32835/ت 50685هـ 27/3/1393
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل
به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 21/3/1393 به پیشنهاد شماره 28317 مورخ 20/3/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ مبلغ یکصد و شانزده میلیارد و یکصد میلیون (116.100.000.000) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران یاد شده با کارمزد (4%) در مناطق روستایی و (5%) در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال است و بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب‌ دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20185
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :