جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 689
چهارشنبه،4 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20185 تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان گلستان
شماره 32836/ت 50685هـ 27/3/1393
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل
به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان گلستان
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 21/3/1393 به پیشنهاد شماره 28317 مورخ 20/3/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ مبلغ شصت و یک میلیارد و هفتصد میلیون (61.700.000.000) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به شرح جدول زیر به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان گلستان با کارمزد (4%) در مناطق روستایی و (5%) در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال است. بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20185
تاریخ تصویب :
1393/3/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :