جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 689 چهارشنبه،4 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20185
دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی

شماره 31136/ت 50539هـ 24/3/1393
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران
هیأت وزیران در جلسه 11/3/1393 به پیشنهاد شماره 15983 مورخ 7/2/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (9) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌روند:
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب ـ ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها
ج ـ سازمان‌های حمایتی: کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
د ـ عاملین توزیع: شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و شرکت‌های پخش و فروش مواد غذایی که دارای گستره توزیع سراسری هستند.
ماده2ـ بسته حمایت غذایی در سال 1393، به مستمری بگیران و پشت نوبتی‌های سازمان‌های حمایتی تعلق می‌گیرد که با ضوابط تعیین شده از طرف وزارت (مانند نوع خدمات دریافتی از سازمان‌های حمایتی، رتبه‌بندی استحقاق افراد و خانوارها براساس شاخص‌های موجود در سازمان‌ها) حائز شرایط برای دریافت بسته حمایت غذایی تشخیص داده می‌شوند.
تبصره ـ افـراد تحت پوشش در مرحله اول طرح حمایت غذایی به شرح جدول زیر است:نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20185
تاریخ تصویب :
1393/3/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :