جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 692 پنج‌شنبه،12 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20192
بخشنامه شماره 100/19115/9000ـ 9/4/1393 به دادگستری استانها

شماره100/19199/9000 9/4/1393
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/19115/9000ـ9/4/1393 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/19115/9000 9/4/1393
بخشنامه
در اجرای بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 3/10/1392 بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20192
تاریخ تصویب :
1393/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :