جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 692 پنج‌شنبه،12 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20192
تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی

شماره 36949/ت 50631هـ 8/4/1393
تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 4/4/1393 به پیشنهاد شماره 2669845/732 مورخ 29/2/1393 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی، موضوع تصویب‌نامه شماره 98986/ت31819هـ مورخ 21/6/1386 اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20192
تاریخ تصویب :
1393/4/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :