جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 692 پنج‌شنبه،12 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20192
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک

شماره300/15611 1/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392 طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 20/8/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ پایه جمعیتی براساس سرشماری سال 1390 اصلاح و افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال 1407 افزایش یابد.
2ـ اراضی مرغداری جنوب غربی شهر از محدوده شهر خارج و خط حریم بر لبه‌ی معابر پیشنهادی مجاور منطبق شود و کاربری‌های خدماتی پیش‌بینی در این بخش در داخل بافت و محدوده نهائی تأمین گردد. ورودی شهر با طرح موضعی متناسب تهیه و با کاربری سبز حفظ شود و در بخش جنوب شرقی نیز از آنجا که بنا به اعلام شهرداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهرسازی و معماری استان اراضی برای تخصیص به خانواده شهدا در نظر گرفته شده و بر حوزه آبخوان قرار گرفته در مکان مناسب دیگری در داخل محدوده شهر مکانیابی شود، بنابراین خط محدوده در بخش جنوب و جنوب شرقی بر محدوده طرح هادی قبلی منطبق می‌گردد.
3ـ در ضوابط و مقررات بخش شمالی شهر بر رعایت حریم گسل تأکید می‌گردد و هرگونه ساخت و ساز در بخش شمالی ممنوع و اولویت بر انتقال جمعیت به بخش جنوبی بوده و پس از انتقال جمعیت امکان تهیه طرح موضوعی و موضعی برای این بخش در حریم با کاربری‌های متناسب خواهد بود.
4 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 5904 نفر در محدوده‌ای به وسعت 8/266 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 22 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 974 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر خانوک بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20192
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :