×

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

قانون-موافقتنامه-همکاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-خلق-چین-در-زمینه-مبارزه-با-جرائم-فراملی
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 693
یکشنبه،15 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20194 قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی
شماره21682/384 3/4/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 124434/49426 مورخ 9/7/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/3/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره35528 11/4/1393
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21682/384 مورخ 3/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (12) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (11) و رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (12) این موافقتنامه الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس «طرف‌ها» خوانده می‌شوند؛ به منظور تقویت و توسعه روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با جرائم فراملی، براساس احترام متقابل به حق حاکمیت ملی، برابری و منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ زمینه‌های همکاری
طرف‌ها، براساس پیمان‌های بین‌المللی که عضو آن می‌باشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم زیر در حیطه اختیارات ذیربط خود همکاری خواهند نمود:
1ـ فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی
2ـ تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای شیمیایی
3ـ قاچاق کالا از جمله اشیاء تاریخی و فرهنگی
4ـ پولشوئی
5 ـ جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت‌های اعتباری
6 ـ جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش
7ـ قاچاق سلاح‌های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش‌بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو
8 ـ سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی
9ـ قاچاق انسان
10ـ کلاهبرداری
11ـ جرائم رایانه‌ای
12ـ دیگر جرائم فراملی
ماده2ـ تبادل اطلاعات
طرف‌ها، براساس قوانین کشورهای متبوع خود، اطلاعات زیر را تبادل خواهند نمود:
1ـ اطلاعات در زمینه جرائم مذکور در ماده (1) این موافقت‌نامه
2 ـ اطلاعات در مورد شهروندان هر یک از طرف‌ها که در سرزمین طرف دیگر مرتکب جرایمی شده و در بازداشت بسر می‌برند و یا علیه آنها جرایمی ارتکاب یافته است، یا به¬طور غیرقانونی مورد ضرب و شتم قرار گرفته¬اند.
3ـ اطلاعات در مورد اشخاص فراری مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان
4ـ اطلاعات در زمینه قوانین پیشگیری و مبارزه با جرائم
5 ـ سایر اطلاعات مورد علاقه طرف‌ها
ماده3ـ تبادل تجربیات
طرف‌ها تجربیات در زمینه های زیر را تبادل خواهند نمود :
1ـ جلوگیری، مبارزه و رسیدگی به جرائم
2ـ ساز و کار مدیریت جمعیت و کنترل اجتماعی
3ـ نظارت و کنترل سلاحهای گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش‌بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو و خطرناک
4ـ نظارت بر ورود و خروج اشخاص، از جمله اتباع بیگانه
5 ـ مدیریت حفاظت و امنیت ترافیک جاده‌ای، خطوط ریلی، بنادر، کشتیرانی و هواپیمائی کشوری
6 ـ به کارگیری اقدامات مقابله‌ای و شیوه‌های فنی در زمینه رسیدگی و جلوگیری از بروز جرائم رایانه‌ای
7ـ مدیریت اطفاء حریق
8 ـ ساختار حقوقی پلیس
9ـ آموزش و تربیت پلیس از جمله از طریق برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی یا اعزام مربی و کارشناس
10ـ کنترل مرزها و روش¬های مدیریتی
ماده4ـ همکاری از طریق پلیس بین‌الملل
طرف‌ها، در زمینه تقویت همکاری‌ها بین دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در ایران و دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در چین، اقدام خواهند نمود و حیطه همکاری‌ها را گسترش خواهند داد.
ماده5 ـ شیوه همکاری
1 ـ طرف‌ها، براساس قوانین کشورهای متبوع خود، به صورت متقابل در حیطه اختیارات ذیربط خود، به طور مشترک اقداماتی را برای جلوگیری از جرائم مذکور در ماده (1) این موافـقت‌نامه و مقابله با آنها، ساماندهی رسیدگی، تجسس و توقیف اشخاص مظنون به ارتکـاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان اتخاذ خواهند کرد و نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص هویت آنها به طرف دیگر، مدارک و شواهد، جزئیات موضوع، تحویل اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمین و در صورت لزوم انتقال مدارک جرم به طرف دیگر، اقدام خواهند نمود.
2ـ هر یک از طرف‌ها با رضایت متقابل نسبت به اعزام یک گروه کاری به منظور هماهنگ نمودن کارهای مربوط به تفحص و بازجوئی یا درصورت لزوم تشکیل یک گروه مشترک جهت رسیدگی، اقدام خواهند نمود و در مورد موضوعات مهم، عملیات مشترک انجام خواهد شد.
3ـ طرف‌ها، اقدامات مؤثری را به منظور تضمین ایمنی شهروندان و نهادهای طرف دیگر در سرزمین متبوع خود اتخاذ خواهند کرد و طرف دیگر را از اطلاعات مربوط به ایمنی شهروندان و نهادهای خود، آگاه خواهند ساخت.
ماده6 ـ محرمانه بودن
1ـ بر اساس درخواست هریک از طرف‌ها برای محرمانه بودن اطلاعات و اسنادی که فراهم می‌نماید، طرف دیگر تمام اقدامات لازم را برای رعایت آن اتخاذ خواهد کرد.
2ـ هیچ یک از طرف‌ها نمی‌تواند هرگونه اطلاعات، سند یا ابزار فنی دریافتی طبـق این موافـقت‌نامه را بدون موافقـت کتبی طرف ارائه‌دهنـده، به طـرف ثالث منتقل کند.
ماده7ـ امتناع از همکاری
1ـ در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می‌نماید، می‌تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع نماید.
2ـ طرف درخواست‌کننده باید در اسرع وقت از دلائل امتناع از اجرای کامل یا جزئی درخواست خود مطلع گردد.
ماده8 ـ هزینه‌ها
هزینه‌های سفر بین‌المللی برای هیأت‌های اعزامی به موجب مفاد این موافقت‌نامه، به عهده طرف فرستنده و هزینه‌های صرف شده در کشور طرف دریافت‌کننده بر عهده طرف اخیر است، مگر آن که دو طرف از پیش به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده9ـ پیگیری اجرای موافقت‌نامه
1ـ طرف‌ها به صورت متناوب در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به اجرای این موافقت‌نامه و بحث و تبادل نظر در زمینه همکاری‌های آتی، در تهران و پکن به صورت سالانه تشکیل جلسه خواهند داد.
2ـ مراجع صلاحیتدار مسئول اجرای این موافقت‌نامه در دو طرف عبارتند از:
ـ از سوی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور
ـ از سوی جمهوری خلق چین ـ وزارت امنیت عمومی
3ـ چگونگی اجرای این موافقت‌نامه به صورت متقابل توسط اداره کل امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و اداره کل همکاری‌ بین‌المللی وزارت امنیت عمومی جمهوری خلق چین، مشخص خواهد شد.
4ـ طرف‌ها به منظور تضمین به موقع و مؤثر ارتباطات، یک خط تلفن مستقیم 24 ساعته برقرار خواهند نمود. شماره‌های تماس در جلسات کارشناسی مبادله خواهد شد و ارتباطات به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت.
ماده10ـ ارتباط با دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی
این موافقت‌نامه، بر اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرف‌ها، امضاءکرده‌اند یا به آنها ملحق شده‌اند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده11ـ حل و فصل اختلاف
طرف‌ها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده12ـ مدت اعتبار و اصلاحات
1ـ این موافقت‌نامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هریک از طرف‌ها به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقت‌نامه بعمل آورده است، به مدت 5 سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج ساله دیگر تمدید می‌گردد، مگر آن که یکی از طرف‌ها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
2ـ طرف‌ها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقت‌نامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند(1) ماده 12 این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
این موافقت‌نامه در شهر پکن در تاریخ 13 تیر1392 هجری شمسی برابر با 4جولای 2013 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی امضاء گردیده است که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
مصطفی محمدنجار
وزیر کشور از طرف دولت جمهوری خلق چین
گوشینگ کون
عضو شورای دولتی و وزیر امنیت عمومی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 20194

تاریخ تصویب : 1393/3/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.