جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 693
یکشنبه،15 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20194 قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی
شماره20913/119 1/4/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 88754/48123 مورخ 7/5/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/2/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره33932 11/4/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 20913/119 مورخ 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (9) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی
ماده واحده ـ موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای (2) و (3) ماده (10) موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های
اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی
مقدمه:
دولتهای جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند:
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی به منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنها لطمه می‌زند؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به دستورالعمل 2011(1390) درخصوص سایر جنبه‌های آیین‌نامه فنی ناکس 2008(1387) با توجه به الزامات خاص مرتبط با موتورهای دیزل دریایی دارای سامانه (سیستم)‌های کاهش کاتالیزوری گزینشی (اس‌سی‌آر) ، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (62)198 مراجعه نمایید.
با در نظر گرفتن اهمیت حفاظت از درآمدها و ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و سایر مالیات‌هایی که در هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و تضمین اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدام‌های کنترلی؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلفات گمرکی فراملی و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات سبب ایجاد چالشهای بزرگی برای مراجع گمرکی شده است؛
با تصدیق ضرورت همکاری چند جانبه در موضوعات مرتبط با اعمال و اجرای قانون گمرکی؛
با در نظر گرفتن موارد زیاد قاچاق و تخلفات گمرکی به دلیل شرایط جغرافیایی نامناسب در منطقه که کشورهای عضو اکو را مجبور کرده است معیارهای خطر را شناسایی نمایند و در مطالعات ارزیابی فعالیت‌های غیرقانونی شرکت کنند؛
با در نظر گرفتن اهمیت همکاری‌های بین‌المللی، علاوه بر فعالیت‌های ملی برای مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی و همچنین تلاشهای همکاری منطقه‌ای برای همکاری بین‌المللی؛
با در نظر گرفتن امکان جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از طریق ارزیابی صحیح معیارهای خطر که به وسیله همکاری‌های ملی و بین‌المللی تعیین می‌شود و پیش‌بینی رویداد غیرقانونی بعدی و انجام اقدامات احتیاطی مقتضی در پرتو کشفیات فعلی؛
با اعتقاد به اینکه اقدام بر ضد قاچاق و تخلفات گمرکی را می‌توان به وسیله رابطه حمایتی متقابل بین گمرکها از طریق تبادل اطلاعات بین کشورها انجام داد و اینکه بانک اطلاعاتی قاچاق و تخلفات گمرکی، ابزار لازمی برای تبادل اطلاعات می‌باشد؛
با در نظر گرفتن اینکه ایده ایجاد بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی در ترکیه در اولین اجلاس شورای رؤسای گمرکهای اکو که در تاریخ 5 و 6 مهر ماه 1380 (27 و 28 سپتامبر 2001) در استانبول برگزار گردید، تأیید شد؛
با در نظر گرفتن یادداشت تفاهم در خصوص همکاری برای مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی که به وسیله کشورهای عضو اکو در تاریخ 19/2/1377 (9 مه 1998) امضاء شد؛
با در نظر گرفتن اسناد مربوط شورای همکاری‌های گمرکی، به ویژه توصیه مربوط به کمک متقابل اداری مصوب 14 آذر ماه 1332 هجری شمسی (5 دسامبر 1953 میلادی) و کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن محدودیتها، ممنوعیت‌ها و اقدامات ویژه راجع به کنترل کالاهای خاص؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1ـ «بانک اطلاعاتی» یعنی بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی که یکپارچگی و تبادل اطلاعات راجع به کالاها، رویدادها، اشخاص، وسایل، شیوه‌های قاچاق و روند قاچاق و تخلفات گمرکی، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ماده‌ها را که در منطقه اکو روی می‌دهد، به وسیله دفاتر رابط و در یک سامانه (سیستم) رایانه‌ای پیش‌بینی می‌نماید.
2ـ «عضو» یعنی هر کشور عضو اکو که طرف متعاهد این موافقتنامه است.
3ـ «مرکز» یعنی دفتری در جمهوری ترکیه که بانک اطلاعاتی را ایجاد خواهد کرد و به وسیله شرکت فعال طرفها از طریق ایجاد کارگروه اجرائی مرکب از مأموران رابط موضوع ماده (4) اداره خواهد شد.
4ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا تلاش برای نقض قانون گمرکی اعضاء .
5 ـ «اطلاعات» یعنی هر داده، اعم از پردازش یا تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش‌ها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی، یا نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده آن
6 ـ «داده‌های شخصی» یعنی هر نوع داده مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی
ماده2ـ ایجاد بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی
1ـ مرکز، در آنکارا، ترکیه، قرار خواهد داشت.
2ـ بانک اطلاعات به وسیله مرکز مزبور ایجاد خواهد شد.
ماده3ـ وظایف و اختیارات مرکز
1ـ مرکز تلاشهای مربوط به ایجاد، راه‌اندازی و به روز کردن پایگاه داده‌ها را هماهنگ خواهد کرد.
2ـ مرکز اطلاعات مربوط به شیوه‌های جدید یا ویژه، رونده‌ها، فنون‌کاری و سایر موارد، درخصوص تخلفات گمرکی، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌ها را دریافت و این اطلاعات را تجزیه و تحلیل و توزیع خواهد کرد.
3ـ مرکز، اطلاعات اعلام‌شده از دفاتر رابط را تجزیه و تحلیل و این اطلاعات را به دفاتر رابط اعضاء به شکل گزارش‌های ماهانه ارسال خواهد کرد و به وسیله ارتباط اینترنتی امن، دسترسی دفاتر رابط به بانک اطلاعاتی را فراهم خواهد کرد.
4ـ مرکز از مأموران پروژه، دفاتر رابط، مأموران رابط و آخرین تغییرها درخصوص موضوعات مربوط مطلع خواهد شد و این اطلاعات را به اعضاء انتقال خواهد کرد.
5ـ بازیافت اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آنها در خارج از اکو مشروط به تصویب قبلی کارگروه اجرائی خواهد بود. در هر حال مرکز، اطلاعات مربوط به هر عضو خاص را، فقط با رضایت آن عضو با سایر بانکهای اطلاعاتی بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی در چهارچوب اصل عمل متقابل مبادله خواهد کرد.
6ـ هرگونه تبادل اطلاعات، مغایر قانون ملی اعضاء و موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد بود که اعضاء در آنها عضو هستند. اطلاعات در بانک اطلاعاتی برای حداقل پنج سال از پایان سال تقویمی که در آن وارد شده است، نگهداری خواهد شد.
ماده4ـ دفاتر رابط
1ـ هر عضو با هدف ارائه اطلاعات درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، یک دفتر رابط را ایجاد خواهد کرد.
2ـ طبق همکاری دو جانبه، هرگونه پیشرفت یا اطلاعات درخصوص قاچاق یا تخلفات گمرکی در کشورهای عضو، در چهارچوب یادداشت تفاهم به وسیله دفاتر رابط به مرکز اعلام خواهد شد.
3ـ هر عضو مکانی مناسب و کارکنان متخصصی را به منظور ایجاد دفتر رابط فراهم خواهد کرد. نام، عنوان شغلی و نشانی کارکنان به مرکز اعلام خواهد شد.
4ـ کار گروه اجرائی که طبق بند (3) ماده (1) ایجاد شده است، حداقل سالی یک‌بار در مرکز یا در قلمرو هر طرف به منظور بازنگری فعالیت‌ها و اقدامات آتی بانک اطلاعاتی تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده5 ـ ارتباط مرکز با دفاتر رابط
1ـ هر عضو اطلاعات را به زبان انگلیسی، با استفاده از سامانه رایانه‌ای موجود در محل دفتر رابط خود، به بانک اطلاعاتی از طریق تارنمای امنی که به وسیله مرکز ایجاد خواهد شد، وارد خواهد کرد.
2ـ فهرست سخت‌افزاری رایانه‌ای که برای برقراری ارتباط با مرکز از طریق دفاتر رابط نصب خواهد شد و اطلاعات مربوط به دفاتر رابط اعضاء، توسط مرکز ارائه خواهد شد.
ماده6 ـ محرمانه بودن اطلاعات و حفاظت از داده‌های شخصی
1ـ اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهد شد و منوط به سطح حفاظت از داده‌های شخصی خواهد بود که حداقل معادل الزامات کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از اشخاص در رابطه با پردازش خودکار داده‌های شخصی مورخ 8/11/1359 (28 ژانویه 1981) باشد.
2ـ اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه فقط برای اهداف این موافقتنامه استفاده خواهد شد. چنانچه عضوی درخواست استفاده از چنین اطلاعاتی را برای اهداف دیگری از جمله ارائه آن به شخص ثالث نماید باید قبلاً رضایت کتبی عضوی که آن اطلاعات را ارائه کرده است، بگیرد.
3ـ اگر عضوی که اطلاعات را ارائه کرده است به گونه‌ای دیگر مقرر نکرده باشد، بند (2) فوق مانع استفاده از اطلاعات در هرگونه جریان رسیدگی قضائی یا اداری نخواهد بود. اعضاء می‌توانند در سوابق مربوط به مدارک، گزارش‌ها وگواهی‌ها و در جریان‌های رسیدگی و اتهام‌های مطرح شده نزد دادگاهها، اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را به عنوان مدرک و دلیل استفاده کنند.
ماده7ـ آموزش
1ـ مرکز، در مرحله نصب سخت‌افزار فنی و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، دوره‌های آموزشی را برگزار خواهد کرد.
2ـ مرکز، در چهارچوب برنامه‌های سالانه، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه اکو درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکرد بدون مشکل بانک اطلاعاتی ارائه خواهد کرد.
ماده8 ـ هزینه‌ها
1 ـ هزینه‌های فنی ایجاد بانک اطلاعاتی (سخت‌افزار و نرم‌افزار) برعهده مرکز خواهد بود.
2ـ سایر هزینه‌ها برای کارکرد بدون مشکل بانک اطلاعاتی برعهده اعضاء خواهد بود یا از سایر منابع تأمین خواهد شد.
ماده9ـ تصویب و اجراء
1ـ هر عضو امضاءکننده، این موافقتنامه را طبق قواعد و رویه‌های قانون اساسی خود تصویب خواهد کرد و مراتب را به دبیرخانه اکو اطلاع خواهد داد.
2ـ این موافقتنامه در روز سی‌ام بعد از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که در آن حداقل چهارکشور عضو آن را امضاء و تصویب کرده باشند و اسناد تصویب را نزد دبیرخانه اکو که به عنوان امین اسناد عمل خواهد کرد، سپرده باشند.
3ـ این موافقتنامه درمورد هر کشور عضو اکو که بعد از لازم‌الاجراءشدن آن، به موافقتنامه بپیوندند، بلافاصله پس از تودیع اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیرخانه اکو، لازم‌الاجراء خواهدشد.
ماده10ـ مقررات نهائی
1ـ مرکز ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه، بلافاصله نصب تجهیزات لازم و آموزش مورد نظر را برای ایجاد بانک اطلاعاتی انجام خواهد داد. پس از تکمیل الزامات فنی و آموزشی مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی، طرفها ظرف دو ماه ارائه اطلاعات را شروع خواهند کرد.
2ـ درصورت بروز اختلاف بین دو یا چند طرف یا بین یک طرف و مرکز در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، طرفهای مربوط با یکدیگر مشورت و مذاکره خواهند کرد و درصورت لزوم از طریق ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه مورد توافق طرفها آن را حل و فصل خواهند کرد.
3ـ هر نوع اصلاح این موافقتنامه می‌تواند به وسیله هر طرفی پیشنهاد گردد که منوط به تأیید شورای وزیران اکو خواهد بود.
4ـ ایجاد این بانک اطلاعاتی مانع هر عضوی برابر به اشتراک‌گذاری اطلاعات مشابه به طور دو جانبه به شرط ارائه اطلاعات به مرکز نخواهد بود.
5 ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله ابتدائی منعقد شده است. این موافقتنامه هر سال به طور خود به خود تجدید خواهد شد مگر اینکه هر طرف اطلاعیه کتبی را شصت روز قبل از انقضای آن صادر کند.
6 ـ هر طرف می‌تواند با ارائه پیش آگهی شصت روزه به دبیرخانه اکو از عضویت در این موافقتنامه کناره‌گیری کند.
7ـ این موافقتنامه در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم شده است.
در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام‌الاختیار امضاءکننده زیر، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در استانبول در تاریخ 4/4/1384 (هجری شمسی) (هفتمین روز جولای 2005 میلادی) تنظیم گردید.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیزستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
20194
تاریخ تصویب :
1393/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :