جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 693 یکشنبه،15 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20194
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»

شماره38580/ت50755هـ 11/4/1393
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»
وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 1773/020 مورخ 31/1/1393 وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ تصویب کرد:
دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» به شماره طبقه‌بندی (40142005) از وزارت جهاد کشاورزی (151000)، به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی (151019) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20194
تاریخ تصویب :
1393/4/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :