جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 693 یکشنبه،15 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20194
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

شماره38354/ت50520هـ 10/4/1393
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداری‌ها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
وزارت کشور
معاونت اجرایی رئیس‌جمهور
هیأت وزیـران در جلسه 7/2/1393 به استناد ماده (8) قانون هدفمـند کردن یارانـه‌ها ـ مصـوب 1388ـ و تبصره (21) قانون بـودجه سـال 1393 کل کشور تصویب کرد:
1 ـ به منظور کمک به تثبیت و جلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی شهری در سال 1393، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل منابع مصوب مربوط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو جهت تخصیص به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
2ـ وزارت کشور جدول تخصیص یارانه مذکور را تهیه و پس از تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، توزیع و اقدامات نظارتی لازم را جهت جلوگیری از افزایش قیمت خدمات مربوط در شهرها به عمل آورد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20194
تاریخ تصویب :
1393/2/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
معاونت اجرایی رییس جمهور
موضوع :