جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 694 سه‌شنبه،17 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20196
تصویب‌نامه درخصوص اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان

شماره39316/ت50295هـ 14/4/1393
تصویب‌نامه در خصوص اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 257817/60 مورخ 30/1/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ تصویب کرد:
اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان به شرح جدول زیر، از طـریق گمرک باجگیـران جمعاً تا سقف ده میلیون دلار در هر سال و به شرط عمل متقابل مجاز می‌باشد:
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20196
تاریخ تصویب :
1393/4/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :