جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

سه‌شنبه،17 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20196
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان کریم یاوری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (1) و (5) ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب1343ـ

شماره39121/ت50680هـ 11/4/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان کریم یاوری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (1) و (5) ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب1343ـ
وزارت معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب 1343ـ تصویب کرد:
آقایان کریم یاوری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد به ترتیب به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (1) و (5) ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب1343ـ تعیین می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20196
تاریخ تصویب :
1393/4/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :