×

الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

الحاق-بند-(11)-به-دستورالعمل-و-روش-اجرایی-آیین‌نامه-اخذ-عوارض-در-مناطق-آزاد-تجاری-ـ-صنعتی

وکیل


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 694
سه‌شنبه،17 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20196 الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
شماره39311/ت50410ک 14/4/1393
الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:
متن زیر به عنوان بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجـاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 65648/ت119ک مورخ 1/12/1373 الحاق می‌شود:
11ـ به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها و میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی، نظافت شهری، تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می‌باشند.
1ـ11ـ از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه براساس دستورالعمل‌ هیأت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می‌شود و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی براساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می‌کنند.
2ـ11ـ بهای اراضی، مستحدثات و ساختمانهای مذکور با درنظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان‌های یادشده تعیین می‌شود.
تبصره1ـ در مورد کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می‌باشد.
تبصره2ـ در محدوده‌هایی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می‌شود. زمین‌های دارای کاربری‌های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی‌باشند.
تبصره3ـ بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمی‌شود.
تبصره4ـ به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول (1393) پنجاه درصد و در سال دوم (1394) سی درصد و در سال سوم (1395) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می‌شود.
تبصره5 ـ در عوارض محاسبه شده، محدوده‌هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده، پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره (4) اخذ می‌شود.
3ـ11ـ تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول این دستورالعمل می‌باشند.
4ـ11ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می‌شود.
تبصره1ـ مؤدیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده درصد تخفیف به عنوان جایزه خوش‌حسابی می‌شوند.
تبصره2ـ ساختمان‌های جدیدی که به جای ساختمان‌های قدیمی، نوسازی می‌شوند ، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می‌باشند.
تبصره3ـ پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری برعهده بهره‌بردار می‌باشد.
5 ـ11ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند (4ـ11) مشخصات مؤدیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده‌اند را احصاء و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند.
6 ـ11ـ در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت می‌باشد، عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و در صورتی که مالک، عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید.
7ـ11ـ مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان‌ها می‌توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند (6 ـ11) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند.
8 ـ11ـ میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که آب لوله‌کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز (کمتر از پنج درصد تراکم پایه) باشند، در صورتی که نسبت به حصارکشی آن و ایجاد فضای سبز در داخل ملک اقدام نشده باشد، دو برابر میزان مقرر در بند (2ـ11) این تصویب‌نامه خواهند بود.
تبصره ـ ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 10/4/1393 به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20196

تاریخ تصویب : 1393/4/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.