×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-در-خصوص-طرح-جامع-شهر-نورآباد

وکیل


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 694
سه‌شنبه،17 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20196 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد
شماره300/15639 1/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نورآباد
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/3/1393 طرح جامع شهر نورآباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 26/11/1392 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی (77542 نفر) به سال 1405 افزایش یابد.
2ـ حرایم مسیل‌ها، رودخانه‌ها و قنوات در داخل محدوده و حریم شهر اعمال و ضوابط حریم طبق ضوابط وزارت نیرو اصلاح و رعایت گردد.
3ـ حریم شهر در بخش شرقی و جنوب شرقی (مشروط بر عدم قرارگیری کاربری‌های غیرمجاز در حریم در بخش‌های اضافه شده) به کمربندی موجود منطبق گردیده و عدد مساحت حریم اصلاح شود. نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و کاربری‌های واقع در حریم (صرفاً در صورت موجود بودن) به صورت شماتیک نمایش داده شود. محدوده پیشنهادی مشاغل آلاینده و مزاحم حذف و به پهنه کشاورزی تغییر یابد و در ضوابط حریم، محدوده پیشنهادی مشاغل مزاحم موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها مشروط به مکانیابی برابر ضوابط ابلاغی وزارت کشور و تصویب در مراجع تصویب استانی گردد. زیرگروههای پهنه زراعی (مخالف کاربری‌ها و عناوین مجاز مصوب شورای عالی) حذف گردد.
4ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و کلیه باغات و اراضی کشاورزی موجود در داخل محدوده به عنوان اساس درج گردد.
5 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
6 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد و نقشه شبکه‌بندی معابر بخش جنوبی شهر (اراضی موسوم به فرهنگیان) مطابق الگوی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصلاح گردد. معبر پیشنهادی لبه محدوده در بخش غربی به دلیل عدم کارائی، تهدید اراضی کشاورزی و عدم امکان اجرا با تقلیل عرض و عملکرد و حذف بخش شمالی اصلاح گردد و معبر پیشنهادی اصلی بخش شرقی از نظر نقش و عملکرد و نحوه اتصال به ورودیهای شهر بازنگری و اصلاح گردد.
7ـ ضوابط و مقررات پیشنهادی از جمله در بخش تراکم سطح اشغال و عرض معابر بازنگری و ارائه گردد و در جلسه ابلاغ طرح با حضور نمایندگان محترم وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر معماری و طراحی شهری مجدداً بررسی شود.
8 ـ براساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هایی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ... را تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1402) معادل 77542 نفر در محدوده‌ای به وسعت 778 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 66/99 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 4087 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نورآباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20196

تاریخ تصویب : 1393/3/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.