جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 695 پنج‌شنبه،19 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20198
تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره 266/ت50150هـ و بند (ب) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 835/ت50416هـ

شماره39912/ت50753هـ 14/4/1393
تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره 266/ت50150هـ و بند (ب) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 835/ت50416هـ
وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 139823ـ2/12 مورخ 31/3/1393 وزارت نفت و به اسـتناد ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ تصویب کرد:
1ـ متن زیر جایگزین بند (د) تصویب‌نامه شماره 266/ت50150هـ مورخ 6/1/1393 می‌شود:
د ـ از ابتدای سال 1393 نرخ گاز برای مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی به ازای هر مترمکعب مبلغ سه هزار و چهارصد و چهل و پنج (3445) ریال و نرخ گاز برای دیگر مصارف این واحدها و بخش فولاد به ازای هر مترمکعب مبلغ یکهزار و سیصد و بیست (1320) ریال تعیین می‌شود.
2ـ در بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 835/ت50416هـ مورخ 16/1/1393، عبارت «(977)ریال» به عبارت «(892)ریال» اصلاح می‌شود.
3ـ در مجتمـع‌های پتروشیـمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکت‌های خریدار گاز طبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعلام وزارت نفت تعیین و جهت انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20198
تاریخ تصویب :
1393/4/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :