جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 695 پنج‌شنبه،19 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20198
الحاق تبصره به ماده (3) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

شماره41128/ت50492هـ 16/4/1393
الحاق تبصره به ماده (3) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (27) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1386ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، موضوع تصویب‌نامه شماره 175778/ت49917هـ مورخ 23/11/1392 الحاق می‌گردد.
تبصره ـ افزایش سرمایه یادشده صرفاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور تأمین شده است.
این متن به موجب نامه شماره 1317/102/93 مورخ 7/4/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20198
تاریخ تصویب :
1393/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :