جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 698
پنج‌شنبه،26 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20204 بخشنامه شماره 100/22912/9000ـ 24/4/1393 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
شماره100/23091/9000 25/4/1393
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/22912/9000ـ 24/4/1393 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره100/22912/9000 24/4/1393
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
1) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.

2) محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
3) محکومین به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل یک سال حبس.
4) محکومین به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
5) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ب ـ زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
1 ) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود.
د ـ مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:
محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرایم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند.
تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:
1ـ بیش از 5 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن موضوع بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
2ـ بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند 6 ماده 5 قانون مذکور.
3ـ بیش از 30 گرم هرویین و روان‌گردانها و ملحقات آنها، موضوع بند6 ماده 8 قانون مذکور.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20204
تاریخ تصویب :
1393/4/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه دستگاههای قضائی
دادسراها و دادگاههای سراسر كشور
موضوع :