جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 698 پنج‌شنبه،26 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20204
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

شماره44344/ت49769هـ 23/4/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد شماره 17224/و مورخ 7/2/1393 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ـ مصوب1364ـ تصویب کرد:
1ـ مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.
2ـ افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد.
3ـ این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1393 لازم‌الاجراست.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20204
تاریخ تصویب :
1393/4/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :