جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 700 پنج‌شنبه،2 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20209
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور)

شماره300/21317 24/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
درخصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور)
شهردار محترم تهران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 23/4/1393 مقرر نمود:
نظر به طرح تغییر کاربری بوستان مادر در منطقه 5 شهرداری تهران (پروژه نور) به کاربری خدماتی و مسکونی (تغییر پهنه G در خیابان آیت‌اله کاشانی جنب ساختمان شهرداری منطقه 5، به پهنه M و R ) بدون طی اقدامات قانونی و پیرو جلسات مورخ 5/3/1393 و 19/3/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری و اعلام مصوبه مبنی بر توقف پروژه ساخت و ساز و درخواست مدارک و مستندات قانونی و پس از بازدید نمایندگان شورا و ارائه گزارش مبنی بر ادامه فعالیت ساختمانی در حجم وسیع، این موضوع مجدداً در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 23/4/1393 قرار گرفت و مقرر شد:
کلیه فعالیت‌های ساختمانی در محل مورد بحث می‌بایست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از جانب شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد که تا کنون صورت نگرفته است و مسئولیت عواقب آن بر عهده شهرداری است.
شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً بر تثبیت کاربری زمین مورد بحث به کاربری فضای سبز تأکید نموده و مسئول هرگونه تخلف از ضوابط مذکور، همچنان شهرداری تهران خواهد بود.
3ـ موضوع تخلف شهرداری از اجرای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف فعالیت ساختمانی در صورت اصرار بر تخلف، جهت پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه شورایعالی به مراجع نظارتی ارجاع گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20209
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :