جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 701 دوشنبه،6 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20212
تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شماره48493/ت50654هـ 1/5/1393
تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه 29/4/1393 به پیشنهاد شماره 5857/020 مورخ 4/3/1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای بخش کشاورزی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.
2 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید.
تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :