جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 701 دوشنبه،6 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20212
سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)

شماره5501/93/دش 25/4/1393
سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)
(مصوب جلسه 47 مورخ 30/2/1393 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مصوبه «سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی ( با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین )» که در جلسه 47 مورخ 30/2/1393 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به استناد بند 2 ماده 5 آیین¬نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای¬عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای تدوین برنامه¬های اجرائی، اصلاح قوانین و آیین¬نامه¬ها ابلاغ می‌شود:
سیاست1: بازنگری و تعیین ظرفیت های آموزش عالی و میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی با توجه به:
الف) نرخ فارغ¬التحصیلان بیکار در هر رشته¬، نرخ اشتغال فارغ¬التحصیلان یک رشته در مشاغل غیر مرتبط با آن رشته تحصیلی، نرخ اشتغال فارغ¬التحصیلان رشته¬های دیگر در مشاغل مرتبط با آن رشته تحصیلی (به صورت ملی و استانی)
ب) نرخ افزایش یا کاهش فرصت¬های شغلی و کارآفرینی دانش‌آموختگان
ج) برآورد میزان نیاز ملی ناشی از برنامه های توسعه کشور، برنامه¬های توسعه استانی ، اولویت¬های نقشه جامع علمی کشور، علوم و فناوری¬های نوین و آینده-پژوهی علمی و فناوری
د) میزان مهاجرت دانش¬آموختگان و اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور
ه) تعداد دانشجویان و تعداد فارغ¬التحصیلان شاغل هر رشته تحصیلی
سیاست2: توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیاز، منتج از سیاست 1، در رشته¬ها و مقاطع مختلف تحصیلی بین مؤسسات آموزش عالی ملی و استانی با توجه به:
الف) نیازهای محلی و مزیت¬های نسبی استان¬ها و مناطق مرتبط با مؤسسه موردنظر در رشته¬های مختلف تحصیلی به ویژه در رشته¬های مهارتی
ب) قابلیت هیأت علمی، امکانات و استانداردهای آموزشی مؤسسه مربوطه در رشته مورد نظر
ج) رتبه و عملکرد مؤسسه و یا واحد¬های تابعه آن در نظام رتبه¬بندی مؤسسات آموزش عالی
د) مأموریت¬های تعیین شده برخی از مؤسسات آموزش عالی به منظور پرداختن به مسائل جدید علم و فناوری و کمک به اجرای برنامه¬های ملی پیشرفت علمی و فناوری
سیاست3: توجه به اقتضائات جنسیتی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در تعیین ظرفیت جذب دانشجو در رشته¬¬ها، محل¬ها و مقاطع مختلف تحصیلی.
سیاست4: هما هنگی و توازن در میزان جذب دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی به نحوی که هرم نیروی انسانی در زمینه‌های مورد نیاز کشور به صورت متعادل شکل گیرد.
سیاست5: توزیع مأموریت و هماهنگی میان بخش غیردولتی و دولتی آموزش عالی در گسترش مقاطع آموزش عالی و رشته‌های دانشگاهی به منظور متناسب-سازی سهم هر کدام از زیرنظام¬های آموزشی (دولتی، پیام‌نور، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی، غیرانتفاعی و غیره).
سیاست6: ساماندهی تقاضای اجتماعی آموزش عالی مازاد بر سقف نیاز کشور، منتج از سیاست 1، از طریق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه¬های مجازی و سایر دانشگاه¬ها در رشته¬های متناسب با نیازهای زندگی فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه با رعایت استانداردهای آموزشی.
سیاست7: استفاده از نهادهای ملی و استانی به منظور احصاء سقف نیاز کشور به رشته‌های مختلف تحصیلی و تعیین میزان عرضه آموزش عالی به صورت مستمر.
سیاست8: افزایش ظرفیت جذب دانشجو از کشورهای دیگر به خصوص جهان اسلام توسط دانشگاه‌های واجد شرایط در راستای اثربخشی علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن کشورها، تحقق مرجعیت علمی و ارتقای توان مالی مؤسسات آموزش عالی.
سیاست9: ایجاد تناسب و هماهنگی میان هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف در نظام آموزش و پرورش و میزان پذیرش دانشجوی مرتبط با حوزه‌های تحصیلی در رشته‌های آموزش عالی.
سیاست10: تأمیـن استاد از خارج از کـشور یا اعزام دانشجو به خارج از کشور در موضوعات مورد نیاز، جدید و اولویت‌دار فاقد منابع انسانی یا امکانات لازم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در داخل کشور.
سیاست11: بازنگری در میزان عرضه‌ی آموزش عالی به منظور کاهش تدریجی ظرفیت‌های مازاد.
سیاست12: شفاف سازی و اطلاع رسانی وضعیت اشتغال و بیکاری در هر یک از رشته¬های تحصیلی برای داوطلبین ورود به دانشگاه¬ها.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
دکتر محمدرضا مخبردزفولی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :