جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 701 دوشنبه،6 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20212
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج

شماره5382/93/دش 24/4/1393
(مصوب جلسه 747 مورخ 13/3/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج » که در جلسه 747 مورخ 13/3/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 21/11/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر رضا چمن به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج انتخاب می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :