جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 701
دوشنبه،6 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20212 تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد
شماره5384/93/دش 24/4/1393
تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد
(مصوب جلسه 747 مورخ 13/3/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد » که در جلسه 747 مورخ 13/3/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 5/11/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر مرتضی هاشم‌زاده‌چالشتری به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد انتخاب می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :