جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 701 دوشنبه،6 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20212
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

شماره300/22081 29/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
پیرو نامه شماره 300/18019 مورخ 10/4/1393 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی مورخ 9/4/1393 درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران به استحضار می‌رساند، متن نامه فوق‌الاشاره به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ 9/4/1393 خود مورد بررسی قرارداد، مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ 30/10/1391 قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف سکونت‌پذیری 10570000 نفر و سقف جمعیت‌پذیری 9200000 نفر تأکید شد. همچنین مقرر شد در ادامه بحث با توجه به منابع آب کلانشهر تهران در تمامی برنامه‌ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی‌های لازم با کمیسیونهای تخصصی شورای شهر بعمل ‌آید و با توجه به تأکید دفتر مقام معظم رهبری و مأموریت تهیه گزارش از وضعیت طرحهای تهران گزارشات لازم برای ارائه تهیه گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحیه فوق، به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :